รายการ
เจาะใจ
ออกอากาศ
8 พ.ค 2551
"โมเดลรีไซเคิลขยะโลกร้อน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
 
ข่าวสารการรีไซเคิล
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ MEC
Earth 4 Man
Capitalism Magazine
Savetheearthsite
สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
 
.
   
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   

วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก

19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ (055) 321555

แฟกซ์ (055) 321788-90

Email : wongpanit _recycling@wongpanit.com

 

 
 

 
 
.
   
 
 
19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 284494 , 321555 แฟกซ์ (055) 321788-90 Email : wongpanit@gmail.com

Copyright @2007 Wongpanit.Com. All rights reserved. Power by : Hubs-idea.com