|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก (ต.ท่าทอง ใกล้วัดจุฬามณี)  เปิดรับสมัครงาน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,พนักงานขับรถ ฯลฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โท...

  • โพสเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10:11:12 น.

พิธีพลีกรรมบูชาพระนพเคราะห์ และสืบชะตาแบบโบราณล้านนาพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์

พิธีพลีกรรมบูชาพระนพเคราะห์ และสืบชะตาแบบโบราณล้านนาพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ

และพิธีบวงสรวงเทวดาบูช...

  • โพสเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 10:30:27 น.

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก ปิดเทศกาลปีใหม่ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 (3 วัน)

เนื่องด้วยในเทศกาลปีใหม่ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกค้า เครือข่าย สาขา ลูกศิษย์ ทางวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ เปิดรับซื้อสินค้า ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ปิดเทศกาลปีใหม่ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 (3 วัน) วั...

  • โพสเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:35:57 น.

เรียนเชิญร่วมงานบุญประจำปี วันพุธ ที่ 26 และพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก

ขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษา ท่านผู้มีเกียรติ ญาติพี่น้อง ญาติธรรม เพื่อนสมาชิก ศิษย์และสาขาวงษ์พาณิชย์ทุกท่าน
        เนื่องด้วยวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 18.19 น. กำหน...

  • โพสเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10:56:17 น.