|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ประกาศสงครามขยะอย่างเป็นทางการ วาระการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ประกาศสงครามขยะอย่างเป็นทางการ วาระการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ สามัคคี มีความเสียสละ และร...

  • โพสเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:12:27 น.

อบจ.เชียงราย ดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อให้ความรู้ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะต้นทางและร่วมกันลดปริมาณขยะต้นทางให้เหลือน้อ...

  • โพสเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:09:20 น.

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

โรงงานรีไซเคิลครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย วัตถุดิบที่ได้จากหลุมฝังกลบขยะและของเหลือใช้จากครัวเรือน, โรงง...

  • โพสเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:02:21 น.