|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


บรรยากาศงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพจ.พระนครศรีอยุธยา

ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ขึ้นเวทีแนะนำธุรกิจ และแสดงแนวความคิดด้านการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ณ เวทีแฟรนไชส์สร้างอาชีพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 11 สิ...

  • โพสเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10:26:05 น.

รายการกบนอกกะลา

เตรียมตัวพบกับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เร็วๆนี้ ใน รายการ"กบนอกกะลา" ชื่อตอน "...

  • โพสเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10:24:59 น.

ภาพบรรยากาศกิจกรรม การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 78

#Workshop ความรู้เรื่องเศษเหล็ก โลหะมีค่าราคาสูง
ความรู้เรื่องกระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก 

  • โพสเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16:45:24 น.