|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


เปิดรับสมัคร การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น84 (10-14 มีนาคม 2563)

วงษ์พาณิชย์ นำโดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ วิทยากรมืออาชีพ และนักประสบการณ์ที่ถ่ายทอดความรู้จริงประสบการณ์ตรง สู่ศิษย์วงษ์พาณิชย์รุ่นต่อรุ่น ตลอดระยะเวลา 20 ปี ปรับองค์ความรู้ต่างๆให้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่...

  • โพสเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:48:04 น.

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก รับสมัครงานหลายอัตรา

วงษ์พาณิชย์เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

1.  เจ้าหน้าที...

  • โพสเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15:39:26 น.

ภาพบรรยากาศพิธีพลีกรรมบูชาพระนพเคราะห์ และสืบชะตาหลวงแบบโบราณล้านนา,พิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์กราบไหว้ ครูบาอาจารย์ ถวายมหาสังฆทาน และพิธีทำบุญประจำปี วันคล้ายวันเกิด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ณ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ใกล้กับวัดจุฬามณี) วันที่

พิธีพลีกรรมบูชาพระนพเคราะห์ และสืบชะตาหลวงแบบโบราณล้านนา,พิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์กราบไหว้ ครูบาอาจารย์ ถวายมหาสังฆทาน และพิธีทำบุญประจำปี วันคล้ายวันเกิด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ณ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อิน...

  • โพสเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 11:15:48 น.