|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


แจ้งเลื่อน การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 86 เป็นวันที่ 26 - 30 มกราคม 2563

เนื่องด้วยกำหนดการเดิม การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 86 มีกำหนดการ วันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2563 ด้วยดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงขอประกาศเลื่อนการอบรมอ...

  • โพสเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:05:57 น.

ขบวนบุญใหญ่ทอดกฐินประจำปี 2563 วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 เปิดทำการรับซื้อ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

เนื่องด้วย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมเดินทางขบวนบุญใหญ่กฐินประจำปี 2563 ณ วัดอู่ทรายคำ และวัดปากเหมือง จ.เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ลูกค้า สาข...

  • โพสเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09:49:40 น.

เปิดรับสมัครการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 86

วงษ์พาณิชย์ เปิดรับสมัครการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 86 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2563 (หลักสูตร 5 วัน) ณ จังหวัดพิษณุโลก การเริ่มต้นธุรกิจ เรียนรู้ชนิดสินค้า การเพิ่มมูลค่า การฝึกปฏิบั...

  • โพสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 16:30:26 น.

ขอขอบคุณท่านผู้สนใจการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น85 จากทั่วประเทศ

การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 85 เมื่อวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศ ทั้งภาคธุรกิจ บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ...

  • โพสเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:22:39 น.