|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ภาพบรรยากาศการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 83 ณ จ.พิษณุโลก

ผ่านไปแล้วกับการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 83 วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการในอาชีพต่างๆ นักศึกษาจบใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครั...

  • โพสเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:20:07 น.

เสวนา หัวข้อ นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสียชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ณ อาคาร ๕ (สันทนาการ) ชั้น ๓ การเคหะแห่งชาติ

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์ ได้รับการเชิญจาก
  • โพสเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:39:48 น.

นับถอยหลังสู่รอบสุดท้ายของปี 2562 การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 83

โค้งสุดท้าย นับถอยหลังสู่รอบสุดท้ายของปี 2562 การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 83 ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562

จากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อนั้นๆ นำ...

  • โพสเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:05:12 น.

ใกล้เข้ามาแล้ว การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 83 วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2562

ท่านที่สนใจในธุรกิจรีไซเคิล โอกาสมาถึงแล้ว ในรุ่นที่ 83 การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ ของวงษ์พาณิย์ ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี กับเรื่องราวของขยะ ที่สร้างมูลค่าสู่ธุรกิจระดับโลก ที่ใครหลายๆคนจับตามอง แล...

  • โพสเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21:20 น.