|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ประชาสัมพันธ์ลูกค้าวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก หยุดรับซื้อสินค้า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ประชาสัมพันธ์ลูกค้า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่(วัดจุฬามณี) จ.พิษณุโลก หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว ระหว่างวันที่ 11 - 16 เมษายน 2564 เปิดทำการวันที่ 17 เมษายน 2564

...

 • โพสเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 11:35:39 น.

เนื่องด้วยมีคนให้สนใจการสมัครเข้าอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 86 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการสมัคร ติดต่อสมัครก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2564

เนื่องด้วยมีคนให้สนใจการสมัครเข้าอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 86 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ ช่องทางไลน์ คลิก

 • โพสเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:09:16 น.
 • ใกล้เข้ามาแล้วการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 86 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2564

  ใกล้เข้ามาแล้ว กับการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 86 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ นำโดยดร.สมไทย วงษ์เจริญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการขยะ...

  • โพสเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:45:16 น.

  ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่ม วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกถึงประเด็นปัญหาการจัดการขยะในโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า” (Electric Playground)

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เรียนเชิญดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่ม วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกถ...

  • โพสเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 10:14:43 น.