|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


พิธีลงนามความร่วมมือการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการจัดการของเสียชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิธีลงนามความร่วมมือการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการจัดการของเสียชุมชน ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน...

  • โพสเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10:48:15 น.

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ นำทีมวิทยากร บรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ นำทีมวิทยากร บรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้...

  • โพสเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 11:49:13 น.

ภาพบรรยากาศการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 82 ณ จ.พิษณุโลก

ผ่านไปแล้ว สำหรับการอบรม การคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 82 (วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2562) มีผู้ให้ความสนใจมากมายจากทั่วสารทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมให้ครั้งนี้ การอบรมน...

  • โพสเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2562 เวลา 16:43:12 น.

พบกับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และบูธของ วงษ์พาณิชย์ ได้ในงาน TFBO 2019 วันที่ 11-14 กรกฎาคมนี้ ณ ฮอลล์ 104 ไบเทคบางนา จัดภายใต้แนวคิด “More Than Business & Ideas”

งานแสดงเดียวที่ได้รวบรวมผู้ประกอบการในธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ เชิญชวนผู้ที่มีฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

TFBO 2019 

  • โพสเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 10:58:09 น.