|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์และทีมวิทยากร ได้รับการเชิญ บรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์และทีมวิทยากร ได้รับการเชิญ บรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (...

  • โพสเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:54:48 น.

ประมวลภาพพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จัดให้มี พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ขึ้น โดยเรียนเชิญท่านพลเอกดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา และ ค...

  • โพสเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09:55:14 น.

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดโรงงานบริหารจัดการขยะ บริษัท โฟคัส เวก ณ ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดโรงงานบริหารจัดการขยะ บริษัท โฟคัส เวก วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจากท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี,ท่านพลเอกดร.ศ...

  • โพสเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18:35:04 น.

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก ปิดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 - 16 เมษายน 2562 (6 วัน)

เนื่องด้วยในเทศกาลสงกรานต์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกค้า เครือข่าย สาขา ลูกศิษย์ ทางวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ เปิดรับซื้อสินค้า ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562  ปิดเทศกาลสงกรานต์ ถึงวันที่ 16 เมษายน ...

  • โพสเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17:52:19 น.