|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ

https://www.phitsanulokhotnews.com/2018/07/24/120956ต้นแบบความร่วมมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ<...

  • โพสเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13:19:38 น.

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับท่านที่ว่างงาน สนใจหางาน หรือต่อยอดธุรกิจ เพิ่มรายได้ หรือมีความสนใจบูทวงษ์พาณิชย์ สามารถพบกันได้ในงาน บูทแฟรนไชส์สร้างอาชีพ 

  • โพสเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08:57:26 น.
  • สำนักข่าวนักรบรักษ์สิ่งแวดล้อม

    แนะนำเรื่องราวดีๆจาก เพจ สำนักข่าวนักรบรักษ์สิ่งแวดล้อม

    หรือ Line@ : ...

    • โพสเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16:28:39 น.