|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก ปิดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 - 16 เมษายน 2562 (6 วัน)

เนื่องด้วยในเทศกาลสงกรานต์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกค้า เครือข่าย สาขา ลูกศิษย์ ทางวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ เปิดรับซื้อสินค้า ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562  ปิดเทศกาลสงกรานต์ ถึงวันที่ 16 เมษายน ...

  • โพสเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17:52:19 น.

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์ และทีมวิทยากร ได้รับเกียรติบรรยายท่าอากาศยานพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ท่าอาการยานพิษณุโลก กรมท่าอากาศยาน ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์ และทีมวิทยากร ได้รับเกียรติจาก คุณรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยาน...

  • โพสเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10:19:28 น.

ใกล้เข้ามาแล้วการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 81

นับถอยหลังกับการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่น ที่ 81 โดยทางวงษ์พาณิชย์จะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 6 เมษายน 2562 นี้ ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก (หลักสูตร 5 วัน)เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มีนาคม 25...

  • โพสเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11:21:28 น.