|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


แนะนำหนังสือ เพิ่มเติมความรู้ การคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาสู่รายได้

ด้วยวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัย New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” หลายท่านอยู่บ้าน เพื่อลดเชื้อเพื่อชาติ แต่อยากหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งด้านการจัดการขยะในชีวิตป...

  • โพสเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:07:36 น.

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับเกียรติจาก ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่ม วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ได้รับเกียรติจาก ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภา...

  • โพสเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:33:33 น.

คณะนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการขยะพลาสติกในทะเล (Marine Plastic Abatement;MPA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian institute of Technogy;AIT) เข้าอบรม ณ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คณะนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการขยะพลาสติกในทะเล (Marine Plastic Abatement;MPA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian institute of Technogy;AIT) รายวิชา Innovative Business Models for plastic Waste Abatemen...

  • โพสเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11:14:36 น.

ประชาสัมพันธ์ลูกค้า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่(วัดจุฬามณี) จ.พิษณุโลก หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เปิดทำการวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าและราคารับซื้อ โทร.081-5331737

...

  • โพสเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11:13:02 น.

ประชาสัมพันธ์ลูกค้าวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก หยุดรับซื้อสินค้า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ประชาสัมพันธ์ลูกค้า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่(วัดจุฬามณี) จ.พิษณุโลก หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว ระหว่างวันที่ 11 - 16 เมษายน 2564 เปิดทำการวันที่ 17 เมษายน 2564

...

  • โพสเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 11:35:39 น.