|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


วงษ์พาณิชย์ ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัทฮ่านไทย

24 ก.ย. 2559

วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมภัทรธารารีสออร์ท แอนด์สปา วงษ์พาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะรีไซเคิล ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัทฮ่านไทย พลังง...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:48:12 น.

ประมวลภาพการอบรมคัดแยกเชิงธุรกิจรุ่น71

21 ก.ย. 2559

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการจัดอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 71 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา<br>
มีผู้สนใจจากทั่วประเทศและต่างประเทศเข...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:47:13 น.

ขยายเวลารับสมัครการอบรมคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจรุ่น71

9 ก.ย. 2559

ด่วน สำหรับผู้สนในในธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจแฟรนไชส์ วงษ์พาณิชย์ เนื่องจากหลายคนสอบถามเข้ามามากมาย ทางวงษ์พาณิชย์ขยายเวลารับสมัครการอบรมคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิ...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:46:00 น.

ได้รับเกียรติเชิญบรรยาย "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาชีพ คนไร้ที่พึ่งฯ

6 ก.ย. 2559

วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเรือนแพจ.พิษณุโลก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และ ทีมวิทยากร วงษ์พาณิชย์ ได้รับเกียรติ เชิญ บรรยายให้ความรู้กับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและควา...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:44:49 น.

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมดูงานโรงงานวงษ์พาณิชย์

6 ก.ย. 2559

วันที่ 5 กันยายน 2559 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ นำโดย พ...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:43:10 น.