|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาวิชาการ Eco-Packaging

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาวิชาการ Eco-Packaging ในหัวข้อ “Recyclable or Reusable Packaging Real Experience”จาก ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเช...

  • โพสเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10:10:30 น.

สถาบันรีไซเคิลแห่งอาเซียน (ASEAN Institute or Recycling (AIR)) โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ , ผศ. ดร.เศกสันต์ อุดมศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจาก ดร.ออกัสติน โค (Dr.Augustine koh) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ (AGREM)

สถาบันรีไซเคิลแห่งอาเซียน (ASEAN Institute or Recycling (AIR)) โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ , ผศ. ดร.เศกสันต์ อุดมศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจาก ดร.ออกัสติน โค (Dr.Augustine koh) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา...

  • โพสเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10:55:10 น.

การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 87 กำหนดวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2564

ได้รับการสอบถามมาหลายท่าน ถึงการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ ที่สร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับลูกศิษย์นับ 10,000 ราย จากประสบการณ์ 20 ปี โดยวิทยากรตัวจริงเสียงจริงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถทำมาหากิน และต่อ...

  • โพสเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15:53:49 น.