|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


เปิดรับสมัครแล้วผู้ที่สนใจธุรกิจ

เปิดรับสมัครแล้ว การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 82 กำหนดการวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=w1i...

  • โพสเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:29:37 น.

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์และทีมวิทยากร ได้รับการเชิญ บรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์และทีมวิทยากร ได้รับการเชิญ บรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (...

  • โพสเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:54:48 น.

ประมวลภาพพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จัดให้มี พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ขึ้น โดยเรียนเชิญท่านพลเอกดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา และ ค...

  • โพสเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09:55:14 น.

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดโรงงานบริหารจัดการขยะ บริษัท โฟคัส เวก ณ ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดโรงงานบริหารจัดการขยะ บริษัท โฟคัส เวก วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจากท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี,ท่านพลเอกดร.ศ...

  • โพสเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18:35:04 น.