|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


เปิดรับสมัครแล้วผู้ที่สนใจธุรกิจ

เปิดรับสมัครแล้ว การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 81 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2562 (5 วัน) ณ จังหวัดพิษณุโลก เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากของจริง สถานที่จริง การทำงานจริง เกี่ยวกับธุรกิจขยะ รวมทั้...

  • โพสเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:05:58 น.

วิทยากรวงษ์พาณิชย์นำทีมลงพื้นที่สอนคัดแยกขยะ

ภาพบรรยากาศการบรรยายลงพื้นที่ของทีมวิทยากรวงษ์พาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 262 ที่ผ่านมา ณ&n...

  • โพสเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:12:13 น.

เทศกาลตรุษจีน วงษ์พาณิชย์หยุดให้บริการรับซื้อขยะวันที่2 - 7 กุมภาพันธ์ 2562

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก 

หยุดให้บริการรับซื้อขยะ วันที่2 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากหยุดเทศกาลตรุษจีน 

ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตามปกติอีกคร...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:36:47 น.

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก (ต.ท่าทอง ใกล้วัดจุฬามณี)  เปิดรับสมัครงาน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,พนักงานขับรถ ฯลฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โท...

  • โพสเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10:11:12 น.