|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


พิธีพลีกรรมบูชาพระนพเคราะห์ และสืบชะตาหลวงแบบโบราณล้านนาวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 (17.00 น.เป็นต้นไป), วันคล้ายวันเกิด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์กราบไหว้ ครูบาอาจารย์ ถวายมหาสังฆทานและพิธีทำบุญประจำปี วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.

เนื่องในพิธีพลีกรรมบูชาพระนพเคราะห์ และสืบชะตาหลวงแบบโบราณล้านนาวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 (17.00 น.เป็นต้นไป), วันคล้ายวันเกิด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์กราบไหว้ ครูบาอาจา...

 • โพสเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15:03:44 น.

ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าและเครือข่ายวงษ์พาณิชย์

ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าและเครือข่ายวงษ์พาณิชย์ วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่จ.พิษณุโลก (วัดจุฬามณี) 

 • โพสเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13:03:37 น.
 • ภาพบรรยากาศการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 83 ณ จ.พิษณุโลก

  ผ่านไปแล้วกับการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 83 วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการในอาชีพต่างๆ นักศึกษาจบใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครั...

  • โพสเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11:13:18 น.

  เสวนา หัวข้อ นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของเสียชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ณ อาคาร ๕ (สันทนาการ) ชั้น ๓ การเคหะแห่งชาติ

  ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์ ได้รับการเชิญจาก
  • โพสเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:39:48 น.

  นับถอยหลังสู่รอบสุดท้ายของปี 2562 การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 83

  โค้งสุดท้าย นับถอยหลังสู่รอบสุดท้ายของปี 2562 การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 83 ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562

  จากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อนั้นๆ นำ...

  • โพสเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:05:12 น.