|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


คณะนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11:38:48 น.

เสวนาในเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เลขานุการสมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นวิทยากร จากคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสวนาในเรื่อง "...

  • โพสเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 17:45:00 น.

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NESPRESSO เข้าเยี่ยมชมวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก

วันที่ 10 กันยายน 2561 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NESPRESSO นำโดยผู้บริหาร Mr.Samuel Dambreville ผู้อำนวยการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ NESPRESSO บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู...

  • โพสเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14:14:50 น.

ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 79

เหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ กับการเปิดรับสมัครการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก 

การอบรม เนื้อหาเข้มข้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ป...

  • โพสเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 16:21:10 น.