|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่สนใจการสร้างธุรกิจ-แฟรนไชส์ วงษ์พาณิชย์

ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่สนใจการทำธุรกิจ หรือแฟรนไชส์ของวงษ์พาณิชย์ โดยกำหนดการอบรมเรื่องการเรียนรู้ในธุรกิจ การคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 85 จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 อย่างไรจะมีการแจ้งร...

  • โพสเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09:55:49 น.

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันอังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาวางผังโครงสร้างพื้นฐานเมือง (Urban Infrastructure Plannin...

  • โพสเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:58:08 น.

ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์ และครอบครัว นำข้าวสารแจกพนักงานของวงษ์พาณิชย์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมไทย วงษ์เจริญ คุณพชรพล วงษ์เจริญ คุณชุติภา วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์ และครอบครัว นำข้าวสารแจกพนักงานของวงษ์พาณิชย์ ครอบครัวละ 1 ถุง(5 kg) เพื่อแบ่งเบา...

  • โพสเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10:43:03 น.

สืบเนื่องจากการช่วยเหลือเกษตรกรแตงโม ซึ่งประสบปัญหาขายผลผลิตไม่ได้ เป็นผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

วันที่ 19 เมษายน 2563 สืบเนื่องจากการช่วยเหลือเกษตรกรแตงโม ซึ่งประสบปัญหาขายผลผลิตไม่ได้ เป็นผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ทางผู้บริหารวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จึงได้เหมาซื้อมา นำมาจากจ่ายให้ลูกค้าว...

  • โพสเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10:42:44 น.

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID- 19) วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก งดรับคณะเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศชั่วคราว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID- 19) วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก งดรับคณะเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลั...

  • โพสเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:08:20 น.