|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


Wongpanit [Eng] presentation

...

  • โพสเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:37:44 น.

รับสมัครการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่ 82

เปิดรับสมัครแล้ว การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 82 กำหนดการวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2562https://www.youtube.com/watch?v=w1iEiUb44pY

ด้วยความสนใจในธุรกิจจากรุ่นสู่ร...

  • โพสเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:33:23 น.

คลิปสั้น "ประกาศสงครามขยะเมืองพิษณุโลก"

...

  • โพสเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09:54:40 น.

เสวนา เรื่องการจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า ได้มีการจัดเสวนา เรื่องการจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา

1.นายประลอง ดำรง...

  • โพสเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10:10:04 น.

"การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เลขานุการสมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย ได้รับเกียรติ เชิญให้เป็นวิทยากร จากคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสวนาในเรื่อง "การร...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 15:00:29 น.