|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


เสวนา เรื่องการจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า ได้มีการจัดเสวนา เรื่องการจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา

1.นายประลอง ดำรง...

  • โพสเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10:10:04 น.

"การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เลขานุการสมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย ได้รับเกียรติ เชิญให้เป็นวิทยากร จากคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสวนาในเรื่อง "การร...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 15:00:29 น.

ภาพบรรยากาศการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฝ่ายอบรม โทร.089-9609669,081-2800266

...

  • โพสเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 14:45:59 น.

Kick Off ขนขยะ RDF บ้านคลอง

กิจกรรม Kick Off ขนส่งขยะแห้งที่แปรรูปเป็น RDF เทศบาล ต.บ้านคลอง จ.พิษณุโลก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป (ขยะแห้ง) และกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ สำหรับนำไปแปร...

  • โพสเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 12:01:32 น.

กบนอกกะลา : ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จัดการได้ (9สค.61)

กบนอกกะลาจึงอาสาพาไปดู จุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่มาทั้งในแบบชุมชนต้นแบบ และ ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่แค่ชี้ช่องทาง การทิ้งอย่างถูกวิธีเท่านั้น แต่เพื่อให้คุณได้รู้และเข้าใจว่าทำไม ข...

  • โพสเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10:37:05 น.