รายการ
เจาะใจ
ออกอากาศ
8 พ.ค 2551
"โมเดลรีไซเคิลขยะโลกร้อน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
 
ข่าวสารการรีไซเคิล
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ MEC
Earth 4 Man
Capitalism Magazine
Savetheearthsite
สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
 
.
 
 
 

ราคากลางขยะรีไซเคิล  ประจำวันนี้

 
 
 
.
.
 
ราคาประเภทเหล็ก
 
ลผาน วจอบ SQL อตวจอบรติดอฐาน 
 
 
.
*** หมายเหตุ - ราคาของเศษเหล็กอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามขนาดและสภาพของเศษเหล็ก (ตัดสั้นๆราคาดี)
 
 
ราคาประเภทกระดาษ
 
ลผาน วจอบ SQL อตวจอบรติดอฐาน
 
 
 
  .  
 
ราคาประเภทขวดแก้ว
 
ลผาน วจอบ SQL อตวจอบรติดอฐาน
 
 
 
  .  
 
ราคาประเภทโลหะ
 
ลผาน วจอบ SQL อตวจอบรติดอฐาน
 
 
 
  .  
*** หมายเหตุ - อลูมิเนียมสายไฟและสายโทรศัพท์ไม่รับซื้อ เนื่องจากมีการลักทัพย์ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
 
 
ราคาประเภทพลาสติก
 
ลผาน วจอบ SQL อตวจอบรติดอฐาน
 
 
 
 
ประเภทเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
ลผาน วจอบ SQL อตวจอบรติดอฐาน
 
 
 
ประเภทอื่นๆ
 
ลผาน วจอบ SQL อตวจอบรติดอฐาน
 
 
 
*** หมายเหตุ: ถ้ามีของจำนวนมากขอราคาพิเศษได้ที่ คุณโสภา,คุณนวลจันทร์ Tel.0-5532-1555 ต่อ 102 0-8153-31737.
 
.
 
 
.
   
 
 
19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 284494 , 321555 แฟกซ์ (055) 321788-90 Email : wongpanit@gmail.com

Copyright @2007 Wongpanit.Com. All rights reserved. Power by : Hubs-idea.com