|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10:24:59 น.รายการกบนอกกะลา

เตรียมตัวพบกับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป เร็วๆนี้ ใน รายการ"กบนอกกะลา" ชื่อตอน "ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จัดการได้ ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ช่อง 9 mcotHD เลข30 เวลา 20.45 น.

โปรดติดตามรับชม https://www.facebook.com/kobnokkala/videos/2820652371294313/

#กบนอกกะลา #ขยะอิเล็กทรอนิกส์


ย้อนกลับ