|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14:14:50 น.
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NESPRESSO เข้าเยี่ยมชมวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก

วันที่ 10 กันยายน 2561 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NESPRESSO นำโดยผู้บริหาร Mr.Samuel Dambreville ผู้อำนวยการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ NESPRESSO บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก โดยการต้อนรับจากดร.สมไทย วงษ์เจริญ และบรรยายพาชมบรรยากาศในโรงงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง


ย้อนกลับ