|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08:54:42 น.
ประกาศสงครามขยะ จ.พิษณุโลก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก , บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , ภาคศาสนา , วัด , ข้าราชการทหาร ตำรวจ , สนง.สิ่งแวดล้อม , สภาอุตสาหกรรม , หอการค้า , ชมรมสมาคม , ภาคการศึกษา , มหาวิทยาลัย , โรงเรียน , ห้างสรรพสินค้า , ภาคเอกชน , ภาคประชาชน , เด็กนักเรียน พี่น้องประชาชน ร่วมมือกันเปิดกิจกรรมประกาศสงครามกับขยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำกล่าวปฏิญาณตน และนำกองทัพสงครามขยะรถขบวนกว่า 1,000 คัน และผู้ตรวจการขยะที่ร่วมพิธีกว่า 10,000 คน เคลื่อนริ้วขบวน รณรงค์ ปฏิบัติในทุกวิถีทางเพื่อสร้างระเบียบสังคมการแยกขยะแบบสร้างประโยชน์ สร้างสังคมทรัพยากรหมุนเวียน ไปสู่เส้นทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนสืบไป

https://www.youtube.com/watch?v=3JzAH1HWb60


ย้อนกลับ