|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:35:57 น.
วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก ปิดเทศกาลปีใหม่ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 (3 วัน)

เนื่องด้วยในเทศกาลปีใหม่ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกค้า เครือข่าย สาขา ลูกศิษย์ ทางวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ เปิดรับซื้อสินค้า ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ปิดเทศกาลปีใหม่ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 (3 วัน) วันที่ 2 มกราคม 2562 เปิดทำการรับซื้อปกติ

ติดต่อสอบถามแผนกรับสินค้าโทร.055.-321555 มือถือ 081-5331737


ย้อนกลับ