|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:36:47 น.เทศกาลตรุษจีน วงษ์พาณิชย์หยุดให้บริการรับซื้อขยะวันที่2 - 7 กุมภาพันธ์ 2562

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก 

หยุดให้บริการรับซื้อขยะ วันที่2 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากหยุดเทศกาลตรุษจีน 

ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง  ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


ย้อนกลับ