|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11:05:20 น.ประชาสัมพันธ์ลูกค้าวงษ์พาณิชย์


เนื่องด้วยทางวงษ์พาณิชย์ได้ทำการพัฒนาระบบโทรศัพท์สำนักงาน สำนักงานใหญ่จ.พิษณุโลก เพื่อให้ตอบรับการเข้าถึงได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น ในช่วงนี้จึงปิดระบบชั่วคราว

ทั้งนี้สามารถติดต่อเบอร์มือถือได้โดยตรงดังนี้

ฝ่ายตรวจรับซื้อสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (เช็คราคา ต้องการสอบถามข้อมูลชนิดสินค้า) โทร.081-5331737

ฝ่ายประสานงานธุรกิจต่างจังหวัด (ต้องการนำสินค้าไปขายสาขาต่างๆ,หรือต้องการซื้อฯลฯ) โทร.062-6168852

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-ฝึกอบรมธุรกิจ (สนใจการอบรม,สอบถามธุรกิจแฟรนไชส์) โทร.089-9609669,081-2800266


ย้อนกลับ