|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 11:21:28 น.
ใกล้เข้ามาแล้วการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 81

นับถอยหลังกับการอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่น ที่ 81 โดยทางวงษ์พาณิชย์จะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 6 เมษายน 2562 นี้ ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก (หลักสูตร 5 วัน)เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทร.089-9609669,081-2800266 ได้ทุกวัน

หลักสูตรเข้มข้น และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันและตอบรับในอนาคต พร้อมด้วยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง นำโดยดร.สมไทย วงษ์เจริญ บรรยายและแนะแนวทางการเป็นไปได้ของธุรกิจ


ย้อนกลับ