|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17:52:19 น.
วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก ปิดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 - 16 เมษายน 2562 (6 วัน)

เนื่องด้วยในเทศกาลสงกรานต์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกค้า เครือข่าย สาขา ลูกศิษย์ ทางวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ เปิดรับซื้อสินค้า ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562  ปิดเทศกาลสงกรานต์ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 (6 วัน)  และเปิดทำการรับซื้อตามปกติ วันที่ 17 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถามแผนกรับสินค้าโทร.055-321555 มือถือ 081-5331737


ย้อนกลับ