|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18:35:04 น.
ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดโรงงานบริหารจัดการขยะ บริษัท โฟคัส เวก ณ ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดโรงงานบริหารจัดการขยะ บริษัท โฟคัส เวก วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ตำบลแปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจากท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี,ท่านพลเอกดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน อดีตแม่ทัพภาคที่3,ท่านผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา,ท่านนายอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา,นายอนุชา สีหะนาทกถากุล ประธานกรรมการบ.โฟกัส เวก,Mr.Olivier Richard ท่านผู้แทนสถานเอกอัคราชทูต ประเทศฝรั่งเศส,มิสเตอร์อัลบอง การิมโค้ด กาสตอง กาสิเมีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.โฟกัส เวก,ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ ร่วมพิธีเปิดและแสดงความยินดี

ซึ่งโรงงานได้รับวัตถุซึ่งเป็นขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วเบื้องต้นจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง นำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบครบวงจรซึ่งเป็นเทคโนโลยีผสมผสานที่เกิดจาก #ความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและเทคโนโลยีของดร.สมไทย วงษ์เจริญ #บริษัทวงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 45 ปี ด้วยความหลากหลายของขยะ อาทิ ถุงแกง ถุงร้อน ซองขนมขบเคี้ยว กล่องข้าวโฟม บรรจุภัณฑ์อาหาร เสื้อผ้า กระเป๋า และอื่นๆสามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นวัตถุดิบพื้นฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมการรีไซเคิล

 


ย้อนกลับ