|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09:55:14 น.
ประมวลภาพพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จัดให้มี พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ขึ้น โดยเรียนเชิญท่านพลเอกดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา และ คุณนายประนอม ทิวะพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ใหญ่ในพิธีรดน้ำดำหัว พร้อมด้วย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ, คุณศรีวรรณ วงษ์เจริญ ,คุณคณพร วงษ์เจริญ,คุณดวงเดือน ใจภิภักดิ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ผู้ร่วมงาน อาทิ สาขาเครือข่าย ในจังหวัดพิษณุโลก และใกล้เคียง และพนักงานร่วมรดน้ำขอพร


ย้อนกลับ