|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:09 น.
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การรับรอง บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การรับรอง บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ท่านผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน #อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก

ประโยชน์ของการมีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดการของเสียชุมชน
1.คุณวุฒิวิชาชีพกับผู้ประกอบอาชีพ
-พัฒนาคุณภาพและฝีมือแรงงาน
-สร้างความยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ
-สร้างโอกาสก้าวหน้าในสายงานของตน
2.คุณวุฒิวิชาชีพกับผู้ว่าจ้าง
-ได้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้อง
-ลดภาระการฝึกอบรมพนักงาน
3.คุณวุฒิวิชาชีพกับการศึกษา
-สามารถจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4.คุณวุฒิวิชาชีพกับสิ่งแวดล้อม
-ปฏิบัติงานได้ตรงหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.089-6444820,093-1388338


ย้อนกลับ