|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 11:15:48 น.
ภาพบรรยากาศพิธีพลีกรรมบูชาพระนพเคราะห์ และสืบชะตาหลวงแบบโบราณล้านนา,พิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์กราบไหว้ ครูบาอาจารย์ ถวายมหาสังฆทาน และพิธีทำบุญประจำปี วันคล้ายวันเกิด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ณ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ใกล้กับวัดจุฬามณี) วันที่

พิธีพลีกรรมบูชาพระนพเคราะห์ และสืบชะตาหลวงแบบโบราณล้านนา,พิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์กราบไหว้ ครูบาอาจารย์ ถวายมหาสังฆทาน และพิธีทำบุญประจำปี วันคล้ายวันเกิด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ณ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ใกล้กับวัดจุฬามณี) วันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ.2562

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม) เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ,คณะครูบาอาจารย์ พระครูบาแสงหล้า ธมฺมศิริ วัดพระธาตุสายเมือง ประเทศเมียนม่าร์,พระครูบาสมุห์วรฉัตร สุจิตฺโต วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่,พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)
พระครูประภัสสรสันติคุณ (ศักดิ์นรินทร์ กตสาโร) วัดจันทร์ตะวันตก,พระครูปริยัติกิจจานุกรม วัดจันทร์ตะวันออก จ.พิษณุโลก,พระครูเกษมวาปีพิสัย(วัดพระอุปคุตเถระ) วัดบึงกระดาน จ.พิษณุโลก,พระครูสุจิตธรรมวิมล วัดนางพญา จ.พิษณุโลก,พระครูอุปถัมภ์สุทธิวัตร (ธีรพงษ์ ชีวสุทฺโธ) วัดป่าคายวนาราม จ.พิษณุโลก
ประธานฝ่ายฆราวาส พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน,ประธานฝ่ายฆราวาส (ร่วม) พลเอกวิชิต ยาทิพย์ , พลตำรวจโท ประหยัชว์ บุญศรี
และมีท่านผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์,ผู้บริหาร,บริษัท,เครือข่าย,สมาคม,สาขา,ญาติธรรมเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


ย้อนกลับ