|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14:34:13 น.
คณะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงานวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก

วันที่ 7 มกราคม 2563 ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหารวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ #คณะสำนักสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามสายอาชีพ(สายดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีทักษะและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรสำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม,หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่ายสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม,หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หรือรักษาการในตำแหน่ง 50 สำนักงานเขต ณ โรงงานคัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก


ย้อนกลับ