|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15:39:26 น.
วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก รับสมัครงานหลายอัตรา

วงษ์พาณิชย์เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

1.  เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์-จัดฝึกอบรม     จำนวน    2   อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ(การตลาด)        จำนวน    1    อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ จดบันทึกสินค้า(เต็นท์รับซื้อสินค้าหน้าร้าน)     จำนวน    1   อัตรา

สนใจสมัครด่วน

 

วงษ์พาณิชย์  เลขที่ 19/9 หมู่ 3 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

ฝ่ายบุคคล โทร.055-321555  ต่อ 126,127, 137 / 089-9616644  

E-Mail : wongpanit@gmail.com


ย้อนกลับ