|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:04:01 น.
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.พบกับการบรรยายในหัวข้อ"สร้างทองจากกองขยะ"ของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป

ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.พบกับการบรรยายในหัวข้อ"สร้างทองจากกองขยะ"ของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป จัดโดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สามารถติดตามรับชมการแพร่ภาพสด ได้ที่เพจ wongpanit-วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ และ MCURK


ย้อนกลับ