|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:07:05 น.หยุดรับซื้อสินค้า วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2563 (2 วัน)ผู้บริหารนำพนักงานเดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจัดสร้างมหาเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประชาสัมพันธ์ลูกค้าวงษ์พาณิชย์ วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ วัดจุฬามณี พิษณุโลก หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 63 (2 วัน) เนื่องด้วยผู้บริหารนำพนักงานเดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจัดสร้างมหาเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถวายเทียนเข้าพรรษา ถวายมหาสังฆทาน ณ วัดโพธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ค่ายโพธิสามต้น) จ.พระนครศรีอยุธยา


ย้อนกลับ