|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14:35:02 น.ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้อบต.ลำโพ จ.นนทบุรี

ภาพบรรยากาศการอบรมการคัดแยกขยะระดับชุมชน #องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นำบุคลากร ผู้นำชุมชน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานตามหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลกตำบลลำโพ ณ วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ โดยมีดร.สมไทย วงษ์เจริญ และทีมวิทยากรต้อนรับและให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ #หลักสูตรการคัดแยกขยะระดับชุมชน

ทั้งนี้ หากมีหน่วยงานสนใจ การฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายจัดฝึกอบรม-ประชาสัมพันธ์

089-9609669,055-321555 ต่อ 120


ย้อนกลับ