|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:10:07 น.แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 86

คณะผู้จัดงานได้พิจารณาเห็นควรเลื่อนการจัด “การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 86” (Green Business) ซึ่งกำหนดการเดิมจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 – 30 มกราคม 2564 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว โดยกำหนดการใหม่แจ้งให้ทราบเป็นระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีผู้ให้ความสนใจและให้เกียรติสมัครเข้าร่วมอบรมกับทางวงษ์พาณิชย์เป็นจำนวนมาก จากทั่วประเทศ ทางคณะผู้จัดงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน เพื่อป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน จึงเป็นเหตุอันควรให้เลื่อนการจัดงานในครั้งนี้

กำหนดการดาวโหลดได้ที่นี่ http://www.wongpanit.com/training/4

 

 ทางคณะผู้จัดงานจึงขออภัยมาณ ที่นี้

 ฝ่ายจัดฝึกอบรมวงษ์พาณิชย์

 โทร.055-321555 ต่อ 120-121

  มือถือ 089-9609669


ย้อนกลับ