|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 17:48:10 น.ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภา และผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รษก.อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม โรงงานวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ พิษณุโลก

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ได้รับเกียรติและให้การต้อนรับ ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภา และผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รษก.อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม โรงงานวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมสู่การเป็น Green University เต็มรูปแบบ กับความร่วมมือ วงษ์พาณิชย์ ศึกษาการจัดการขยะและเทคโนโลยีจัดการขยะครบวงจร ณ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ พิษณุโลก และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตประแสไฟฟ้าจากขยะ ณ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก RDF จังหวัดพิจิตร


ย้อนกลับ