|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:33:33 น.
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับเกียรติจาก ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่ม วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป ได้รับเกียรติจาก ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการขยะ จึงได้มีการจัดกิจกรรม จิบกาแฟแลขยะ ตอน “มองขยะเป็นทอง” ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น. เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร อาจารย์ และผู้บริหารได้มีความตระหนัก ตื่นตัว รวมทั้งปลุกกระแสคุณค่าของขยะในเชิงบวก และภายในงาน มีกาแฟสุดพิเศษ จาก บริษัทเนสเพรสโซ่ ให้ชิม เพิ่มบรรยากาศตามคอนเซ็ป "จิบกาแฟแลขยะ "อีกด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=uPemF0uKFs8&list=PLpDYsSReMejCaWauuO-Fw4Tg-fT0zLHH3&index=2


ย้อนกลับ