|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10:32:59 น.
สมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย วงษ์พาณิชย์ทั่วไทย ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยชาว ต.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย

 กิจกรรมช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วม จ.สุโขทัย ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564) สมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย โดยนายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาชิกร่วมกับวงษ์พาณิชย์ทั่วไทย โดย ดร.สมไทย  วงษ์เจริญ ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยชาว ต.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย นับเป็นการให้กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย


ย้อนกลับ