|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:43:10 น.คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมดูงานโรงงานวงษ์พาณิชย์

6 ก.ย. 2559

วันที่ 5 กันยายน 2559 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ทั้งนี้ พลเอกดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาวงษ์พาณิชย์ และดร.สมไทย วงษ์เจริญ ให้การต้อนรับ และบรรยายความเป็นมา และบรรยายการจัดการขยะรูปแบบการจัดการขยะของวงษ์พาณิชย์ เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร


ย้อนกลับ