|   Google Map

วงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : 19/9 ม.3 ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90โพสเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 12:01:32 น.


Kick Off ขนขยะ RDF บ้านคลอง

กิจกรรม Kick Off ขนส่งขยะแห้งที่แปรรูปเป็น RDF เทศบาล ต.บ้านคลอง จ.พิษณุโลก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป (ขยะแห้ง) และกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ สำหรับนำไปแปรรูปเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิง (RDF) 24 กรกฏาคม พ.ศ.2561


ย้อนกลับ