หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับพระราชทานรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2559

 10 ธ.ค. 2559
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ได้รับประทานรางวัล เนื่องจากได้นำกำไรจากธุรกิจมาสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับผู้อยู่ในสภาวะลำบาก คนไร้ที่พึ่ง ยากจน จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษรุโลก และในชุมชนต่างต่าง ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้ความพอเพียง ยั่งยืน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แบ่งปันความสุขให้กับผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากคนไร้ที่พึ่ง ยากจน ให้มีงาน มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.