หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

บรรยากาศภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะระดับชุมชน

 12 ก.พ. 2560
ภาพบรรยากาศการอบรมลงพื้นที่ การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ระดับชุมชน จากหลายพื้นที่ ทั่วประเทศไทย โดยทีมวิทยากรวงษ์พาณิชย์ ทั้งภาคส่วนเทศบาล,อบต.,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ด้วยปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิล สร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจ
ทางวงษ์พาณิชย์มีความยินดี หากหน่วยงานใด จัดตั้งโครงการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถติดต่อประสานงานการขอทีมวิทยากรลงพื้นที่บรรยายในเรื่องการจัดการขยะดังกล่าว ติดต่อฝ่ายจัดฝึกอบรม โทร.089-6444820 รวมถึงการเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก
(ภาพการอบรม:อบต.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 26 มกราคม 2560 ,อบต.แม่วงก์ จ.นครสววรค์ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,เทศบาลทุ่งโฮ้ง จ.แพร่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.