หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือวงษ์พาณิชย์ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 25 มี.ค. 2560
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วงษ์พาณิชย์ นำโดย ท่านดร.ศิริ ทิวะพันธ์ ประธานที่ปรึกษาวงษ์พาณิชย์กรุ๊ป,ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหาร จับมือร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาและบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 4-1602 อาคาร CP ALL Academy สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.