หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการคัดแยกขยะและของเสีย" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทย

 2 เม.ย. 2560
ภาพการบรรยาย "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการคัดแยกขยะและของเสีย" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า150ท่าน จากคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ และชุมชนใกล้เคียง
สนใจเชิญทีมวิทยากรวงษ์พาณิชย์ลงพื้นที่บรรยายทั่วประเทศ ณ ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในหลักสูตรการคัดแยกขยะ หลักสูตร1วัน โทร.089-9609669 ฝ่ายจัดฝึกอบรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.