หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

MOUศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร

 30 พ.ค. 2560
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ศาลากลาง จ. พิษณุโลก ระหว่าง
1.Mr.Armand Jost
ประธานมูลนิธิ R20 (อาร์ ทเวนตี้) และตัวแทนกลุ่มนักลงทุนสวิตเซอร์แลนด์
2.นายนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
3.ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จำกัด
4.นายเอกชัย โศจิวิศาล
นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย
ด้วยเจตนาความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันสนับสนุนพัฒนา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และพัฒนา การสร้างอาชีพ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.