หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

วิทยาลัยประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะนักวิชาการ จาก 17 ประเทศเข้าเยี่ยมชมวงษ์พาณิชย์

 21 มิ.ย. 2560
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 17 ประเทศ
(Kyrgyz,papua New Guinea,Seychelles,Malawi,Mauntius,Sri Lanka,Ecuador,Mozambique,Suriname,Algeria,Fiji,Philippines,Zimbabwe,Pakistan,Egypt,Bhutan)
เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ โดยการต้อนรับจากดร.สมไทย วงษ์เจริญ และคณะผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.