หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

การอบรมคัดแยกขยะระดับชุมชน ณ อบต.หินเหล็กไฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 28 ส.ค. 2560
ภาพบรรยากาศน้องๆนักเรียน คณะครู และผู้นำชุมชน ภายในตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ผู้จัดโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ความไว้วางใจทีมวิทยากรจากวงษ์พาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก ลงพื้นมาให้ความรู้ ความเข้าใจ การคัดแยกขยะ ตามโครงการดังกล่าว

ซึ่งโครงการนี้จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และมีความตระหนักในการคัดแยกขยะและนำนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะ

สนใจโครงการอบรมดังกล่าว ทั้งในส่วนชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน โรงแรม รีสอร์ท ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ หรือการจัดตั้งศูนย์รีไซเคิล ติดต่อ: 089-9609669 หรือสนใจนำคณะเข้าศึกษาดูงานสำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก โทร.089-6444820 ทุกวันทำการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.