หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ใกล้เข้ามาแล้ว การอบรมเชิงธุรกิจรุ่น 75(26 - 30 กันยายน 2560)

 8 ก.ย. 2560
ใกล้เข้ามาแล้ว ภาพความประทับใจกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรีไซเคิล จากนักประสบการณ์ศิษย์ผู้พี่ ผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริง เรียนรู้บทเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจรีไซเคิลแขนงต่างๆ เพื่อก้าวให้ทันกับเรื่องราวของขยะจากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่อนาคต

"การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 75" ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2560 (5 วัน) ณ จ.พิษณุโลก
จองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดฝึกอบรม โทร.055-321555 ต่อ 120-121 มือถือ 089-9609669 (คุณชมพู่) , 081-2800266 (คุณเบลล์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.