หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเข้าร่วมประชุม แนวทางในการบริหารจัดการขยะฯ

 10 ก.ย. 2560
วันที่ 10 กันยายน 2560 วงษ์พาณิชย์ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ,ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าร่วมประชุม แนวทางในการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจ.พิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ,ท่านรองผู้ว่าราชการจ.พิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ,ท้องถิ่นจังหวัด,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,เทศบาล,อบต.,สภาอุตสาหกรรมจ.พิษณุโลก และคณะที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งศึกษาดูงานกระบวนการจัดการขยะแบบครบวงจรของวงษ์พาณิชย์ โดยดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.