หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

มูลนิธิอาร์ค (ASK Foundation) นำคณะนักเรียนเข้าศึกษาดูงานวงษ์พาณิชย์

 18 พ.ย. 2560
มูลนิธิอาร์ค (ASK Foundation) องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร จากประเทศสิงคโปร์ โดยการจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ยากไร้ และด้อยโอกาส ในพื้นที่บ้านโป่งปะ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
นำคณะบุคลากร และเด็ก จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้คนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่ดี มีคุณภาพในสังคมต่อไป รวมถึงการบริหารจัดการขยะ ณ โรงงานวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก
ทั้งนี้ ผู้บริหารนำโดย คุณศรีวรรณ วงษ์เจริญ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับมูลนิธิอีกด้วย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.