หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "นวัตกรรมขยะสร้างชาติ"

 19 ม.ค. 2561
วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่ามา ความร่วมมือ ระหว่าง วงษ์พาณิชย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันสร้างชาติ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "นวัตกรรมขยะสร้างชาติ" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีนิสิตและสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 500 ท่าน และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการจัดการขยะในพื้นที่จริง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.