หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 2 และคณะ เยี่ยมชมโรงงานวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่

 27 ก.พ. 2561
วงษ์พาณิชย์ได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 2 #สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และคณะนายแพทย์สาธารณสุขจากทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จ.พิษณุโลก โดยการต้อนรับของ พลเอกดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา ,ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป และคณะผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.