หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

congratulations ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 19 มี.ค. 2561
congratulations ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สภามหาวิทยาลัยฯมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ

โดยคำประกาศสดุดี ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของขยะ คิดค้นรูปแบบ การคัดแยกขยะโดยใช้เครื่องจักรกล พัฒนาธุรกิจการคัดแยกขยะไปทั่วประเทศและต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะด้วยการเปิดเป็นสถานที่ให้ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร จัดให้มีการอบรมเรียนรู้การรีไซเคิลเชิงธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้ด้วยตำราหนังสือคู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน สัมผัสทองของราชาขยะ และการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจและภาครัฐ เห็นคุณค่าของการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับขององค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560 ให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.