หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ลูกค้าวงษ์พาณิชย์

 19 มี.ค. 2561
วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ จ.พิษณุโลก แจ้งหยุดทำการรับซื้อสินค้า ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ.2561 และเปิดรับซื้อสินค้าตามปกติ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
เนื่องจากดร.สมไทย วงษ์เจริญ ,ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ,พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ,พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ,พระครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ ,พระครูบาสมุห์วรฉัตร,พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี และผู้บริหารสาขาวงษ์พาณิชย์ เครือข่ายญาติธรรม ร่วมขบวนบุญอัญเชิญพระไตรปิกฎฉบับบาลี โดยการจัดสร้างของ พระครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ วัดพระธาตุสายเมือง จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เดินทางไปประกอบพิธีถวายให้กับ 108 วัด ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
พลังบุญใหญ่ที่ได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้ ขอส่งบุญให้กับศิษย์ วงษ์พาณิชย์ ญาติธรรม ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ทั่วไทยทั่วโลก ได้มีความปลอดภัย ความสุข ความเจริญสืบไป

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.