หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ได้รับโล่เกียรติคุณ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

 26 มี.ค. 2561
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ อาสาสมัครดีเด่นและ “องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ” เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2561

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น แห่งชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชู และเป็นกำลังใจแก่บุคคลและองค์กร ที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.