หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ขบวนบุญธรรมะจัดสรร ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ ถวายพระไตรปิฎกฉบับบาลี ให้กับ 108 วัด

 29 มี.ค. 2561
พระครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ วัดพระธาตุสายเมือง(สหภาพเมียนมา) , พระมหาธนศักดิ์ จินตฺกวี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก, พระครูบาสมุห์วรฉัตร วัดปากเหมือง จังหวัดเชียงใหม่ ,พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์,พลเอกวิชิต ยาทิพย์,ดร.สมไทย วงษ์เจริญ,ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล และ คณะขบวนบุญ กว่า 70 ท่าน ในครั้งนี้
**ขบวนบุญธรรมะจัดสรร ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์ #ถวายพระไตรปิฎกฉบับบาลี ให้กับ 108 วัด ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันรุ่งโรจน์ชัชวาลย์ เมืองพุทธคยา #ประเทศอินเดีย
***จึงขอส่งพลานุภาพแห่งบุญญาฤทธิ์ในครั้งนี้ แด่ศิษยานุศิษย์ ทั่วไทย ทั่วโลก เพื่อนๆ ญาติธรรม ที่เคารพรักทุกท่าน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.