หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากร จิตอาสา

 23 เม.ย. 2561
กองบัญชาการ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้มอบหมายหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ นำหนังสือมาเรียนเชิญ ดร.สมไทย วงษ์เจริญและทีมงานมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมบรรยาย "ประสบการณ์บริหารธุรกิจรีไซเคิล ประเภทขยะ และการคัดแยกขยะ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ สถานที่ฝึกอบรมสอนภายใน กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนน วิภาวดี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.