หนังสือแนะนำ

สัมผัสทอง ของราชาขยะ  
225 บาท
คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้าน  
200 บาท
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  
150 บาท

รายการ TV

ข่าวสารหนังสือพิมพ์

คาราโอเกะ


ใช้สำหรับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ดร.สมไทย

 14 พ.ค. 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาให้การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ แก่ผู้จบการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โดยมีผู้แทนเหล่าทัพ มาร่วมในพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มียอดผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๓๘๔ คน เป็นชาย ๑๙๒ คน หญิง ๑๙๒ คน เพื่อเป็นกำลังหลักอันเปรียบเสมือนเบ้าหลอมหรือแม่พิมพ์ที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดในหน่วยงานและนำไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.