ดูราคาขยะย้อนหลัง

ลำดับที่วันที่ราคา
121 ก.ค. 2561
220 ก.ค. 2561
319 ก.ค. 2561
418 ก.ค. 2561
516 ก.ค. 2561
614 ก.ค. 2561
713 ก.ค. 2561
812 ก.ค. 2561
911 ก.ค. 2561
1010 ก.ค. 2561
119 ก.ค. 2561
126 ก.ค. 2561
135 ก.ค. 2561
143 ก.ค. 2561
151 ก.ค. 2561
1630 มิ.ย. 2561
1729 มิ.ย. 2561
1828 มิ.ย. 2561
1926 มิ.ย. 2561
2025 มิ.ย. 2561
2124 มิ.ย. 2561
2223 มิ.ย. 2561
2321 มิ.ย. 2561
2420 มิ.ย. 2561
2519 มิ.ย. 2561
2618 มิ.ย. 2561
2717 มิ.ย. 2561
2816 มิ.ย. 2561
2915 มิ.ย. 2561
3013 มิ.ย. 2561
3112 มิ.ย. 2561
3211 มิ.ย. 2561
3311 มิ.ย. 2561
348 มิ.ย. 2561
357 มิ.ย. 2561
366 มิ.ย. 2561
375 มิ.ย. 2561
384 มิ.ย. 2561
393 มิ.ย. 2561
401 มิ.ย. 2561
4131 พ.ค. 2561
4228 พ.ค. 2561
4326 พ.ค. 2561

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.